Samen school maken…

Mondomio kiest voor duurzaam onderwijs via een ontwikkelingsgerichte onderwijsvisie die ook steunt op de principes van Montessori.
Onderwijs waar leerlingen en leerkrachten samen in interactie gaan, samen leren deel te nemen, aan de 21ste eeuw.
En waar we een partnerschap met ouders aangaan.
Duurzaam onderwijs verloopt samen, open en is een geleidelijk maar optimistisch project.
We geloven in de competenties van elk kind en het succes van het ene kind gaat niet ten koste van het andere.
Vanuit de energie en motivatie van kinderen, willen we het leren aanwakkeren en omzetten in succesvolle leerervaringen. 

Uniek, dat ben jij toch ook? …

Elk kind is uniek, heeft zijn eigen persoonlijkheid en ontwikkelt op zijn eigen tempo, zijn eigen ritme…
Net daarom kiezen we ervoor dat elk kind zijn eigen leerroute kan volgen in zijn tempo. Mondomio hanteert leergroepen met kinderen van verschillende leeftijden.  Zo kunnen ze samen op hun tempo binnen de diverse leerdomeinen ontwikkelen.

Spel en onderzoek…

Kinderen zijn kleine ondernemers en moeten via spel en onderzoek leerervaringen opdoen.
Kennis verkrijg je door nieuwsgierig te mogen zijn. Vaardigheden - cognitief, sociaal, technisch - ontwikkel en verbeter je door te handelen.
Zowel kennis,  vaardigheden en waarden scherpen we aan door met elkaar - kind-kind, kind-volwassenen - in interactie te gaan.
 

Deze gerichte interactie met de leerling vraagt van onze professionals een bijzondere grondhouding. 
Naast een onvoorwaardelijk geloof in de ontwikkelbaarheid van elk kind, zullen ze voortdurend aan hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling moeten blijven werken.

Inclusie-ve waarden…

Mondomio staat achter het idee om te werken aan de realisatie van inclusief onderwijs…
Hiervoor hanteert de school voor zichzelf een inclusief schoolbeleid.

Motivatie en doorzettingsvermogen…

We willen op het einde van de rit kinderen die...
- gemotiveerd zijn om verder te studeren
- moeilijke momenten met voldoende doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid kunnen overwinnen.
- op een positief kritische wijze kunnen deelnemen aan de samenleving van de 21ste eeuw.

We werken  aan een brede persoonlijke ontwikkeling waarin naast kennis, ook sociale en morele vaardigheden belangrijk zijn. Omgaan met het anders-zijn van iedereen, is dan ook cruciaal in onze school.
We moeten naast onze individuele ontwikkeling ook oog hebben voor anderen en onze kennis, kwaliteiten en talenten met hen delen om zelf te groeien.

Eerst het kind, dan de leerling,

omdat enkel gelukkige kinderen kunnen leren…
is het kind voor ons belangrijk.
Het is maar als het kind zich goed voelt in de relatie met zichzelf, zijn ouders, medeleerlingen, leerkrachten,... dat het kind een leerling kan worden.
Dan zal het zijn echte competenties kunnen tonen.